Lärarbristen drabbar inte bara landsbygden

Det är svårt att rekrytera personal till skolan i många delar av landet. Det gäller inte bara landsbygden, och det gäller inte bara lärare. Även i storstäderna kan det vara svårt att få tag i behörig personal, och det gäller inte bara lärare. Det kan även vara svårt att hitta behöriga skolsköterskor.

Att bo på landet och ha sin verksamhet där har många fördelar, och vi kan inte tänka oss att bo någon annanstans. Men det har också sina nackdelar. Samhällsservicen försvinner mer och mer: det är långt till banken, till arbetsförmedlingens kontor, och till många andra verksamheter. Än så länge finns skolan kvar, men det blir svårare och svårare för ledningen att hitta behöriga lärare. 

Så här ser det inte bara ut i vår kommun, utan även på många andra håll i landet. Faktiskt även i storstäder som Göteborg, där man har problem med att rekrytera behörig personal som kan undervisa. 

Även svårt att rekrytera skolsköterskor

Det är inte bara svårt att hitta lärare, utan även annan personal till skolan, som skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och studie- och yrkesvägledare. Många skolledare vänder sig till företag som Skolpool, som arbetar med rekrytering och bemanning till elevhälsan

Varför är det svårt att rekrytera skolsköterskor? Skolsköterskornas uppgifter har ökat i antal – de ska bl.a. vaccinera mot HPV. Tiden som står till sköterskornas förfogande för att utföra sina arbetsuppgifter har dock inte ökat. Detta, i kombination med nedskärningar i många kommuner, gör att det blir ännu svårare att hitta personal med rätt kompetens. 

Att istället välja ett företag som arbetar med bemanning som arbetsgivare gör att många sköterskor får en mer rimlig arbetsbelastning. Därför blir denna lösning vanligare, både i städerna och på landsbygden.