Säkerhetsdörr på gården

Det finns många sätt att skydda sig mot inbrott när man bor på en gård. Att installera en säkerhetsdörr är ett av dem. Det är dock viktigt att man inte förlitar sig helt och hållet på en säkerhetsåtgärd. Det är genom att kombinera flera som man skapar ett verkligt skydd.

Över lag har inbrotten minskat under 2020, och det beror till stor del på att svenskarna hållit sig hemma i större utsträckning än någonsin tidigare. Det innebär dock inte att de försvunnit helt och hållet. En lantbrukare är dessutom ofta frånvarande från hemmet, för att arbeta på åkrar eller i skogar som ligger några kilometer bort. Det är ett gyllene tillfälle för tjuven, framför allt om gården ligger lite ensligt.

Men det går att vidta åtgärder som radikalt minskar risken för inbrott. En av de viktigaste är att installera säkerhetsdörr. Många förknippar säkehetsdörrar med lägenheter, där de också minskar buller och lukter från trapphuset. Men säkerhetsdörrar går även att installera i villor, maskinhallar, garage med mera. Du hittar flera exempel på https://proloc.se/

Utöka inbrottsskyddet

En säkerhetsdörr är inte på egen hand ett tillräckligt skydd mot inbrott, men det är ingen annan åtgärd heller. För att skapa ett bra skydd måste du dels göra det svårare att ta sig in, dels öka sannolikheten för att tjuven ska bli störd. Varje sekund ytterligare det tar för tjuven är värdefull, och ökar sannolikheten för att inbrottsförsöket ska avbrytas. Förutom säkerhetsdörr handlar det om saker som:

  • Larm
  • Grannsamverkan
  • Övervakningskamera
  • Timer på lampor, radio etc.