Seriösa och oseriösa takläggare

Som boende på landsbygden är man mindre utsatt för brott än de som bor i större tätorter. Men vissa typer av brott är faktiskt vanligare på landet. Dit hör stölder av diesel, lantbruksutrustning och verktyg av olika slag. Det finns också vissa typer av bedrägerier och bedrägeriförsök som är vanliga på landet, eftersom de är inriktade på småhusägare. Dit hör falska takläggare.

 De flesta takläggare är seriösa. Det går att känna igen dem på följande kriterier:

  • De har en hemsida, se exempelvis https://takläggarenstockholm.org/. Finns takläggarfirman bara på Facebook kan det vara sunt att vara lite misstänksam.
  • De kontaktar inte dig, du kontaktar dem. Bedragare som utger sig för att vara takläggare dyker upp oombedda, eller ringer och säger att de ska inspektera ditt tak. Det här fallet från Köping är bara ett exempel på hur oseriösa “takläggare” arbetar.
  • De arbetar fackmannamässigt. Vad detta innebär kan variera en aning. Till skillnad från när det gäller exempelvis våtrum finns det nämligen ingen standard för vad som är en fackmannamässig takläggning. Det finns dock aktörer som vill komma till rätta med detta.

Ett tak som matchar byggnaden

Som boende på landsbygden är man mindre utsatt för brott än de som bor i större tätorter. Men vissa typer av brott är faktiskt vanligare på landet. Dit hör stölder av diesel, lantbruksutrustning och verktyg av olika slag. Det finns också vissa typer av bedrägerier och bedrägeriförsök som är vanliga på landet, eftersom de är inriktade på småhusägare. Dit hör falska takläggare.

 De flesta takläggare är seriösa. Det går att känna igen dem på följande kriterier:

Ett tak som matchar byggnaden

En seriös takläggare kan också lägga ett tak som matchar byggnaden, oavsett material. Många tror att det måste vara tegeltak på en rödmålad villa med vita knutar, men det finns plåttak som passar precis lika bra. Ett plåttak behöver inte heller vara svart, utan kan lika gärna vara rött eller grönt. 

Detsamma gäller tegel- och betongpannor. Även de kan användas på alla typer av hus, både nya och gamla. Avgörande är takläggarnas kompetens, både när det gäller utformning och när det kommer till utförandet. 

Av denna anledning är det viktigt att ta tid på sig i valet av takläggare: ta in offerter från flera firmor, be om referenser, och ta reda på vad andra skrivit om företaget på exempelvis Byggahus.se. Då har du en bättre grund för att göra ett informerat val.